• Us comunico amb gran alegria que el dissabte 22 de juny de 2013, a la nostra parròquia de Sant Oleguer de Sabadell, serè ordenat pel bisbe de la nostra diòcesi com a diaca de l'Església.
 • La paraula diaca prové del grec diakonos que significa "servidor". Una de les primeres funcions del diaca és ser servidor de tots i per a tots. A més, un salesià diaca ha de ser especialment servidor dels nois, adolescents i joves que Déu ha posat al seu costat. Com a tot cristià, el seu exemple de vida és Jesucrist, i per tant el diaca "com el Fill de l'home, no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida(...)(Mc 10,45).
 • Els diaques dins de l'Església han tingut en els primers temps molta importància. Eren autèntics servidors de les comunitats cristianes. Als primers anys, a part de les seves tasques litúrgiques pròpies, eren els encarregats de la caritat, en especial de tenir cura dels orfes i les viudes. Després, al llarg del temps, la seva figura quasi va desaparèixer fins al Concili Vaticà II on tornarà de nou a tenir gran importància dins dels ministeris de l'Església donant-li una nova orientació i especificant les seves funciones i tasques al servei de la comunitat.
 • Actualment el diaconat és un ministeri eclesial que té com a tasques principals: la predicació de la Paraula de Déu (per això llegeixen l'Evangeli a les celebracions), ajudar el sacerdot en tot el que calgui durant les celebracions, pot presidir baptismes i exèquies; i ser testimoni eclesial de l'amor dels nuvis al sagrament del matrimoni.
 • Però el que caracteritza principalment al diaca es el servei, actitud que hauria de ser comuna a tots nosaltres dins de la nostra comunitat. Si el diaca té les seves funcions específiques, nosaltres, com a cristians de la comunitat parroquial, hem de desenvolupar també a la nostra vida aquesta actitud fonamental.
 • Segur que molts i moltes de vosaltres viviu amb intensitat aquesta realitat en les petites situacions de la vida ordinària quan feu més fàcil la vida dels vostres fills i filles o dels néts i nétes.
 • Aquest servei dels cristians als altres pot concretar-se igualment en les diverses expressions de caritat fraterna, en el servei als malalts, ajuda a d'altres esglésies necessitades. En definitiva, tots nosaltres hem de viure aquesta actitud diaconal de servei a la comunitat, amb el cor alegre i la generositat i caritat pròpia dels cristians.
 • Us demano que pregueu per mi en aquests dies previs a la meva ordenació de diaca i esteu convidats a participar en aquesta celebració que tindrà lloc a casa nostra, i en la joia d'aquest nou servei.        
       José L. Navarro, salesià
-------------------------------
ELS MOSSENS
 • El vostre rector havia de canviar. Aquest és el costum dels Salesians després de 6 o 9 anys de servei en una missió d'un lloc determinat.
 • Doncs, com ja us comentava al Full del mes de maig, jo ja fa 14 anys que sóc a St. Oleguer. Tanmateix, el nostre Pare Provincial m'ha demanat continuar en aquesta tasca.
 • Ho he acceptat, no com a una continuació, sinó com a un nou repte.
 • Espero que m'ajudeu a fer-ho més bé i a fer Església, entre tots, en aquesta ferma comunitat parroquial de St. Oleguer.
 • Tanmateix, els nostres dos vicaris,  el  P. Ramon Cusidó  i  el  P. Joan Codina Lanaspa han estat destinats a unes altres Obres Salesianes: el P. Ramon a la de St. Boi de Llobregat i el P. Joan a Ciutadella de Menorca.
 • El nostre agraïment per tot i pel molt que  han  fet  per a la parròquia és immens i cordial; que els ho manifestem en aquestes setmanes que encara seran amb nosaltres i sempre.
 • El nou vicari serà el P. Llorenç Salanova a qui des d'ara acollim i esperem.
 • Que  entre  tots  fem  una parròquia més evangèlica, més salesiana i més eclesial.
       Josep M., rector
-------------------------------
MISSES i ALTRES SERVEIS PARROQUIALS ESTIU 2013
(Des de Sant Joan fins el 16 de setembre)
       MISSES
 • De dilluns a divendres, Missa a les 8 h. Del matí.
 • Els divendres, a les 20 h., Missa de difunts.
 • Els dissabtes: Missa a les 8:30 h. Missa dominical (o festiva -el 14 d'agost-) de vigília, a les 20 h.
 • Els diumenges i el 15 d'agost:  Misses a les 11 h. (en castellà) i a les 12 h. (català)
 • El 24 de juny i el 9 i l'11 de setembre: missa a les 8:30 h.
       DESPATX PARROQUIAL:
 • Els dimecres, de 12 a 13 h. - Els divendres, de 19 a 20 h.
 • CÀRITAS. Els dijous, de 17 a 18:30 h., excepte a l'agost.
       VISITA ALS MALALTS: Quan convingui.
 • A PARTIR DELS CURS VINENT: Catequesi Familiar (dilluns -2n curs- i dimarts -1r curs-, a les 17:30 h., des de l'octubre), Grups de fe de joves i adults, Grup de Cantaires, Grup de Litúrgia, ONG VOLS per al Tercer Món, Salesians Cooperadors, Llars Don Bosco (grup de matrimonis), Associació de Maria Auxiliadora, Vida Creixent, etc., en dies i hores convinguts.
-------------------------------
PREGÀRIA DE RAMON LLULL
 • Senyor, És tan gran l'alegria que heu posat en el meu cor que Vós heu posat en mi,
 • tanta alegria, que la meva força plagui-us d'estendre-me-la
 • se sent més forta i més gran en tot el cos:
 • a la meva cara, que la de les muntanyes.
 • als meus ulls, a les meves mans.
 • Ni el ferro ni l'acer Noble Senyor!
 • no són més forts que jo... 
 • Ah Senyor!
 • Quan recordo la vida eterna
 • El meu gaudi d'alegria i de força, la contemplo, com menys me l'atribueixo a mi,
 • em trobo ple i cobert d'alegria.
 • més l'atribueixo a Vós:
 • Tan ple n'estic, car poc valdria si me l'atribuïa a mi.
 • que la mar no és més plena d'aigua.
 • Per això, plagui-us, Senyor,
 • Ah Senyor!
 • que tot el bé l'entengui de Vós, 
 • que sou el meu Creador i el meu Déu
-------------------------------
COMPTES DELS MESOS DE GENER A L'ABRIL
       Entrades        
 • Col·lectes....................        3.767,00   €
 • Intencions Misses.......                   530,00   €
 • Lampadaris i Donatius                2.026,62   €
 • Càritas parroquial......                5.949,00   €
 • Full dioc. dominical....                   165,00   €
               
               TOTAL........              12.437,62   €
       
       Sortides
 • Gas -calefacció..........                    432,53   €
 • Aigua ........................                      47,11   €
 • Llum...........................            287,73   €
 • Telèfon.......................                    123,77   €
 • Manteniment Alarma...                    223,80   €
 • Càritas parroquial.......                    400,55   €
 • Neteja.........................          2.553,24   €
 • Quota Bisbat...............                  2.583,80   €
 • Material culte..............                     682,71   €
 • Varis...........................             200,61   €
 • Full diòcesi.....................             165,00   €
 • Material oficina............             174,85   €                                
               TOTAL..............    7.875,70   €

PARRÒQUIA DE SANT OLEGUER
SABADELL

ESTIU  2013

UN NOU SALESIÀ DIACA