Grups i Activitats
 • Acollidors de parelles
 • Animadors de Grups de Fe de Joves
       MJSS: Moviment Juvenil Salesià de Sabadell
 • Cantaires
 • Càritas - Atenció als Immigrants
 • Catequesi d'adults
 • Catequesi d'Iniciació a la Comunitat Cristiana
 • Catequesi Prebaptismal de Pares
 • Comunitat Salesiana
 • Economia
 • Litúrgia
 • Manteniment i altres Serveis
 • Mùsics
 • ONG VOLS
 • Visitadors de Malalts
 • Consell Pastoral reduït i ample 
 • ALTRES GRUPS
               - Salesians Cooperadors
               - Llars Dom Bosco (Matrimonis)
               - ADMA (Associació de Maria Auxiliadora)
               - Vida creixent (3a. edat)
Manifest a l'inici de segle XXI

  * A l'inici del segle XXI i del 3er. Mil·lenni,
  * Volem ser fidels als quatre principals objectius del Concili Provincial Tarraconense
            L'anunci de l'Evangeli a la nostra societat.
            La proclamació de la Paraula de Déu i la celebració dels sagraments.
            La sol·licitud pels més pobres i marginats
            La comunió eclesial i la coordinació de les nostres Esglésies
            La Parròquia l'hem de fer entre tots:
                + amb la gràcia de Déu,
                + amb el nostre esforç,
                + amb un compromís solidari