Notícies i informacions
  • A banda de la campana de les hores i de les dels quarts, al nostre campanar hi ha 4 campanes grans que només volten per als enterraments, la nit de Nadal i la Vigília Pasqual.
  • Hem de tenir en compte que el voltar de les campanes està prohibit, que les instal·lacions són obsoletes (tenen més de mig segle!), i poden ser un greu perill si es desprengués alguna campana.
  • Tanmateix, hem de poder fer servir aquestes 4 grans campanes per a les festes parroquials i del barri.
  • Així doncs, ens hem proposat automatitzar-les:
               fixant-les,
               tot instal·lant-hi uns electromartells de repic,
               un cable de connexió,
               una caixa electrònica emissora, etc.
  • Aquest sistema és molt més assequible que l'opció de fer-les balancejar.

               PRESSUPOST TOTAL: 7.400 €.
  • Com el podrem pagar?
               Amb el que surti de la rifa de Nadal,
               les col·lectes
               i els teus/vostres donatius...
  • Pots deixar-los en els sobres especials a les caixetes de la parròquia,
  • o bé pots fer una transferència assenyalant:
               Per a les campanes de St. Oleguer, al:
                c.c. d'Unnim n. 2059 0050 58 8001253923.
  • Que t'arribi el nostre agraïment ja des d'ara, que també sentiràs cada vegada que toquin les campanes de la Parròquia...
Consell Pastoral Parroquial. Sabadell, tardor de 2011.

Sales Parròquia: Sant Josep - Sant Joan
CAMPANYA PER A L'AUTOMATITZACIÓ
DE LES CAMPANES DE SANT OLEGUER