No són les teves possessions allò que tu dónes als pobres;
sinó que, simplement, els estàs retornant allò que els pertany.
Perquè estàs retenint per a tu en exclusiva, allò que és per al profit de tothom.
La terra pertany a tots i no solament als rics,
uns pocs, però, se l'han apropiada en detriment de tots els qui l'hem treballada.
                                                       (AMBRÒS DE MILÀ. Segle IV)

RENOVEM  LA NOSTRA FRATERNITAT I SOLIDARITAT

Estimat, demostres que ets fidel quan treballes pels germans,
i més si són forasters.
Davant la comunitat reunida,
ells han donat testimoni del teu amor. (3 Jn 1, 5)

Catalunya és un País de Mestissatge -barreja de moltes races- com canten en Lluís Llach, el grup Mesclat i d’altres. I, durant segles, ha anat acollint i integrant els nouvinguts.
D’una altra banda, cal recordar que molts catalans van anar a fer les “Amèriques” o van emigrar d’altres indrets d’Europa i Àfrica i van ser ben acollits.
És ben trist que alguns no recordin els seus orígens forasters i rebutgin els nouvinguts.

La Comunitat cristiana de Sant Oleguer sempre ha acollit, acull i ajuda els Immigrants i necessitats.
I, darrerament, encara fa un esforç més gran.

       El Salm 146 (145), 9 ens recorda el tarannà de Déu:
“el Senyor guarda els forasters, manté les viudes i els orfes,
però capgira els camins dels injustos”.

Per això, durant aquests anys tan difícil per a molts,
que la nostra fraternitat, solidaritat i estimació sigui coneguda i arribi a tothom.


MISSES i ALTRES SERVEIS PARROQUIALS ESTIU 2013
(Des de Sant Joan fins el 16 de setembre)
       MISSES
 • De dilluns a divendres, Missa a les 8 h. Del matí.
 • Els divendres, a les 20 h., Missa de difunts.
 • Els dissabtes: Missa a les 8:30 h. Missa dominical (o festiva -el 14 d'agost-) de vigília, a les 20 h.
 • Els diumenges i el 15 d'agost:  Misses a les 11 h. (en castellà) i a les 12 h. (català)
 • El 24 de juny i el 9 i l'11 de setembre: missa a les 8:30 h.
       DESPATX PARROQUIAL:
 • Els dimecres, de 12 a 13 h. - Els divendres, de 19 a 20 h.
 • CÀRITAS. Els dijous, de 17 a 18:30 h., excepte a l'agost.
       VISITA ALS MALALTS: Quan convingui.
 • A PARTIR DELS CURS VINENT: Catequesi Familiar (dilluns -2n curs- i dimarts -1r curs-, a les 17:30 h., des de l'octubre), Grups de fe de joves i adults, Grup de Cantaires, Grup de Litúrgia, ONG VOLS per al Tercer Món, Salesians Cooperadors, Llars Don Bosco (grup de matrimonis), Associació de Maria Auxiliadora, Vida Creixent, etc.
-------------------------------
COMPTES DELS MESOS DE GENER A L'ABRIL
       Entrades        
 • Col·lectes....................        3.767,00   €
 • Intencions Misses.......                   530,00   €
 • Lampadaris i Donatius                2.026,62   €
 • Càritas parroquial......                5.949,00   €
 • Full dioc. dominical....                   165,00   €
               
               TOTAL........              12.437,62   €
       
       Sortides
 • Gas -calefacció..........                    432,53   €
 • Aigua ........................                      47,11   €
 • Llum...........................            287,73   €
 • Telèfon.......................                    123,77   €
 • Manteniment Alarma...                    223,80   €
 • Càritas parroquial.......                    400,55   €
 • Neteja.........................          2.553,24   €
 • Quota Bisbat...............                  2.583,80   €
 • Material culte..............                     682,71   €
 • Varis...........................             200,61   €
 • Full diòcesi.....................             165,00   €
 • Material oficina............             174,85   €                                
               TOTAL..............    7.875,70   €